COVID-19

Chuť cestovať sa opäť vracia a spolu s ňou sa prebúdza aj turistický ruch. Pre jeho operátov, vrátane plavebných spoločností, cestovných agentov, destinácií, poskytovateľov služieb a ďalších, zdravie a bezpečnosť cestujúcich, zamestnamcov, posádky a komunít navštevovaných miest ostávajú i naďalej prioritou.

Lodné spoločnosti:
V úzkej spolupráci s vnútroštátnymi autoritami a so svetovo uznávanými odborníkmi v oblasti verejného zdravia, biologickej bezpečnosti, epidemiológie, cestovného ruchu a námorných operácií, medzinárodná organizácia plavebných operátorov CLIA vypracovala protokoly zamerané na ochrannú prevenciu. Lodné spoločnosti sa riadia týmito nariadeniami za účelom dosiahnutia komplexného a bezpečného zážitku z plavby.

Pre cestujúcich na okružných plavbách:
Upozornenie! Pre účastníkov výletných plavieb platí podmienka:

  • preukázania sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigén testu 
  • a preukázania sa potvrdením o plnom očkovaní proti COVID-19 alebo o prekonaní ochorenia Covid-19 (u niektorých lodných spoločností očkovanie alebo prekonanie nie je podmienkou nalodenia)

Podmienky lodných spoločností sa od seba odlišujú - každý účastník je povinný si overiť podmienky na stránke konkrétnej lodnej spoločnosti, u ktorej si plavbu plánuje zakúpiť .
O aktuálnych detailoch požadovaných jednotlivými lodnými spoločnosťami sa môžete informovať na ich internetových stránkach alebo si môžete podmienky overiť v našej cestovnej kancelárii.

Naďalej platia všeobecné odporúčania: Nenastupujte na plavbu, ak viete, že ste pozitívny na COVID-19, ak ste boli vystavení kontaktu s pozitívnou osobou na COVID-19 za posledných 14 dní pred odchodom na plavbu alebo ak sa u vás prejavujú príznaky akéhokoľvek možného nákazlivého ochorenia. Konzultujte bezodkladne svojho lekára a v prípade potvrdenia choroby, najmä ak ide o infekciu, svoju cestu zrušte.

Práve preto odporúčame vždy uzatvárať Komplexné cestovné poistenie, ktoré pokrýva storno poplatky aj pred zrušením dovolenky zo zdravotných dôvodov, ako aj pripoistenie pokrývajúce aj riziká súvisiace s ochorením COVID-19. 

Podmienky a požiadavky na nalodenie môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia; v dôsledku aktuálnej situácie a možného následného zavedenia novo aktualizovaných nariadení zo strany lodnej spoločnosti alebo autorít niektorej z navštívených krajín. Pre aktuálne presné informácie odporúčame konzultovať webovú stránku spoločnosti a prípadne kontaktovať nás mailom alebo telefonicky.

Dovoľujeme si pripomenúť, že podmienky vstupu do jednotlivých krajín sa môžu líšiť od podmienok nalodenia. Aktuálne informácie si každý cestujúci preveruje individuálne na stránkach www.mzv.sk - Cestovné a vstupné podmienky krajín

Pre doplňujúce otázky sa neváhajte na nás obrátiť.

Informácie o protokoloch COVID-19 podľa lodných spoločností