COVID-19

Zatiaľ čo svet pokračuje v riešení náročných výziev týkajúcich sa pandemického ochorenia COVID-19, najvyššou prioritou operátorov turistického ruchu - vrátane plavebných spoločností, cestovných agentov, prístavov, destinácií, dodávateľov a ďalších - zostáva zdravie a bezpečnosť cestujúcich, posádky a komunít na navštevovaných miestach.

V úzkej spolupráci s vnútroštátnymi autoritami a so svetovo uznávanými odborníkmi v oblasti vedy a medicíny, medzinárodná organizácia plavebných spoločností CLIA aktívne napomáha svojím členom a partnerom navigovať jednohlasne v týchto dosiaľ neznámych vodách.

Lodné spoločnosti sa riadia nariadeniami CLIA a mnohé z nich, v snahe zdokonaliť preventívne a ochranné postupy, samy vytvorili pracovné skupiny odborníkov v oblasti verejného zdravia, biologickej bezpečnosti, epidemiológie, cestovného ruchu a námorných operácií. Tieto spoločne s CLIA a v spolupráci s zdravotníckymi a vnútroštátnymi autoritami pracujú na posilnení doterajších postupov a na vytváraní nových na dosiahnutie komplexného a bezpečného zážitku z plavby.

Dôležité upozornenie: 
Uvedené informácie môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia, v dôsledku zavedenia novo aktualizovaných nariadení zo strany plavebných spoločností. Pre presné aktuálne informácie odporúčame kontaktovať nás mailom alebo telefonicky, prípadne  konzultovať webovú stránku konkrétnej spoločnosti.
Odporúčania pre cestujúcich týkajúce sa situácie COVID-19

Mnoho bezpečnostných a hygienických pravidiel, ktoré sa medzičasom stali súčasťou každodenného života na súši, bude platiť rovnakým spôsobom alebo v upravenej podobe aj na palube výletných lodí.

Medzinárodné i štátne zdravotné autority pravidelne vydávajú aktualizácie týkajúce sa rizík spojených s cestovaním počas pandemickej situácie COVID-19. Americká US CDC varuje, že akékoľvek cestovanie predstavuje vyššie riziko nakazenia sa týmto ochorením, vrátane cestovania leteckou dopravou, autobusom alebo vlakom, automobilom a loďami. 

Ak sa preto vydáte na plavbu počas pandémie COVID-19, je vhodné dodržiavať opatrenia lodných spoločnosti ako aj podmienky vstupu do jednotlivých krajín.


Podmienky vstupu do jednotlivých krajín sa môžu priebežne meniť, odporúčame navštíviť stránku Ministerstva zahraničných vecí!

 
Aktualizácia Európska Cestovná Poisťovňa - Krytie Covid -19 - k 05.11.2021

Všetkým klientom, ktorí majú platné cestovné poistenie ECP kryjeme od 5.11.2021 navyše ZADARMO aj ochorenie COVID-19, vrátane nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí.
Klientov kryjeme v zmysle verejného prísľubu (viď príloha) a  vzťahuje sa na všetky platné poistné zmluvy cestovného poistenia podľa rozsahu krytia dojednaného na poistnej zmluve.
Platnosť prísľubu je od 5.11.2021 do odvolania a kryje poistné udalosti, ktoré vzniknú od 5.11.2021. 
Prísľub TU.

Cestovné poistenie: 

Dôrazne sa odporúča zakúpenie komplexného cestovného poistenia, ktoré poskytuje aj ochranu na všetky náklady spojené s ochorením COVID-19 (zrušenie / oneskorenie cesty, náklady na karanténu, lekársku starostlivosť a liečbu, návrat do domova a pod.).
U niektorých lodných spoločností je platné uzavreté cestovné poistenie pokrývajúce náklady spojené s ochorením COVID-19 podmienkou vstupu na palubu.
Takéto poistenie si môžete väčšinou zakúpiť aj u lodnej spoločnosti alebo, s našou asistenciou, priamo u nás, vo ONEWORLD Travel s.r.o.- LuxusnePlavby.sk.
 
 

Pred plavbou:

 • Nenastupujte na plavbu, ak viete, že ste pozitívny na COVID-19, ak sa u vás prejavujú príznaky tohto ochorenia alebo ak ste boli vystavení riziku alebo osobe s COVID-19 za posledných 14 dní pred odchodom na plavbu.
 • Konzultujte výlet loďou so svojim lekárom. Starší ľudia a ľudia s existujúcimi diagnózami môžu byť vystavení zvýšenému riziku závažného priebehu v prípade infikovania vírusom.
 • Zbaľte si dostatočné množstvo liekov, ktoré užívate. Prineste tiež zoznam názvov, koncentrácie a dávok všetkých svojich liekov pre prípad, že je potrebné doplnenie.
 • Nezabudnite uviesť správne údaje (meno a telefónne číslo) na najbližšie osoby na kontaktovanie v prípade potreby. 
 • Dôkladne sa oboznámte s informáciami o aktuálnych opatreniach a požiadavkách, ktoré vám spoločnosť zašle pred plavbou.
 • V deň nalodenia rešpektujte vymedzený čas príchodu do prístavu, podľa pokynov v cestovných dokumentoch.

Počas cesty:

 • Dodržiavajte určenú minimálnu fyzickú vzdialenosť od kohokoľvek, kto nie je váš spolucestujúci. Je dôležité dodržiavať túto zásadu všade - v interiéroch aj exteriéroch.
 • Keď ste v spoločných priestoroch alebo kde nie je možné dodržiavanie spoločenských odstupov, používajte ochranné rúško, aby ste mali zakrytý nos a ústa.
 • Sledoujte aktívne informácie o spôsoboch, ako si udržiavať zdravie na palube a na pobreží; prostredníctvom denných programov, zábavných systémov, oznámení, informačných letákov v kajute a mobilnej aplikácie.
 • Často a dôkladne si umývajte ruky s vodou a mydlom alebo používajte dezinfekčný prostriedok na ruky (s najmenej 60% alkoholu).
 • Vyvarujte sa kontaktu s každým, kto prejavuje príznaky ochorenia.
 • Vyhýbajte sa dotýkaniu očí, nosa, úst a tváre všeobecne.
 • Pri kýchnutí alebo zakašľaní sa otočte od ostatných a používajte papierovú vreckovku, prípadne si zakryť ústa a nos vnútornou stranou lakťa. Po použití vreckovku vždy odhoďte.
 • Ak sa u vás počas plavby objavia príznaky COVID-19, zostaňte vo svojej kajute a ihneď informujte palubné zdravotné stredisko.
 • Ak sa na palube lode zistí prahový výskyt COVID-19, plavba bude okamžite ukončená a loď sa vráti do prístavu nalodenia. Vaša cesta domov môže byť z tohto dôvodu skomplikovaná alebo oneskorená.

Po ukončení plavby:

 • Zostaňte v domácej karanténe 7 dní po návrate
 • Nechajte sa otestovať 3–5 dní po návrate.
 • Aj keď budete mať negatívny test, zostaňte doma celých 7 dní.
 • Ak je váš test pozitívny, izolujte sa, aby ste chránili ostatných pred infikovaním.
 • Ak sa na test nedostanete, je najbezpečnejšie zostať doma až 14 dní po návrate.
 • Vyvarujte sa po návrate styku s osobami, ktoré sú vystavení zvýšenému riziku závažných ochorení po dobu 14 dní, či už sa podrobíte testom, alebo nie.
Vždy postupujte podľa aktuálnych štátnych a lokálnych odporúčaní a požiadaviek týkajúcich sa cestovania.
 
Vyššie uvedené varovania a odporúčania sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, na základe aktualizácií zo strany autorít.

 

Zdravotné a bezpečnostné opatrenia

 

Pred plavbou:

 • Lodná spoločnosť zašle cestujúcim najnovšie pokyny v oblasti verejného zdravia a informácie o znížení rizika COVID-19 spolu s formulárom na prehlásenie o zdravotnom stave. 
 • Možnosť predplatených palubných balíčkov (nápojové, exkurzie, internet),  k dispozícii k zakúpeniu už pred plavbou, pomáhajú hosťom vyhnúť sa neskôr radám na lodnej recepcii a taktiež ušetriť peniaze v porovnaní s cenami na palube.
 • Jednoduchý proces online procesu registrácie / check-in cez internet,  stiahnutie si plavebných lístkov, cestovnej dokumentácie a zdravotných dotazníkov

Nalodenie:

 • Nalodenie je rozložené a postupné
 • V prístavnom termináli je povinné používať ochranné rúško na tvár a dodržiavať spoločenské odstupy v súlade so všetkými aktuálnymi pokynmi.
 • Každý hosť pred nalodením predloží vyplnený a podpísaný formulár zdravotného prehlásenia,
 • Všetci hostia musia predložiť negatívny výsledok PCR testu.
 • Všetci hostia sa pred nalodením podrobia zdravotnej prehliadke a ďalšiemu testu na prítomnosť COVID-19. V prípade pozitívneho výsledku bude odmietnutý vstup na loď - v takom prípade bude vrátená suma / alebo vystavený kredit / v hodnote plavby a vrátená aj hodnota za všetky nákupy extra služieb zaplatené vopred. Odmietnutie nástupu na loď sa vzťahuje aj na ostatných hostí cestujúcich spoločne s touto osobou.
 • Priestory prístavného terminálu sú dôkladne čistené a sanitované podľa rovnako vysokých štandardov ako na palube.
 • Počas nalodenia a počas pobytu v termináli je vyžadované používanie ochranného rúška.
 • Všetky kusy príručnej aj podanej batožiny prejdú dezinfekciou.
 • Naloďovanie a vyloďovanie prebieha oddelene.
 • Bezpečnostné cvičenie prebieha v zjednodušenej, nie už hromadnej, forme. V deň nalodenia ste žiadaní pozrieť si inštruktívne video na vyhradenom televíznom kanáli vo Vašej kajute. Následne, podľa inštrukcií a časového harmonogramu, o ktorých Vás budú na lodi informovať, sa dostavíte na priradené miesto núdzového zhromaždenia, kde zamestnanec zaregistruje Vašu účasť.  

Na palube:

 • Lode budú dočasne prevádzkované so zníženou obsadenosťou.
 • Každá loď bude mať na palube špecializovaného dôstojníka pre verejné zdravie, ktorý bude zodpovedný za dohľad nad všetkými iniciatívami v oblasti hygieny a prevencie prepuknutia nákazy. Ďalej bude monitorovať každodenné čistenie verejných priestorov a ubytovacích zariadení podľa protokolu CDC na sanitáciu plavidiel. Úzko spolupracuje s lekárskym palubným tímom, ako aj s autoritami verejného zdravotníctva na pevnine.

Čistota a dezinfekcia verejných priestorov

 • Všetky časti lodí budú čistené ešte dôkladnejšie a pravidelnejšie, a to pomocou výrobkov, ktoré preukázateľne účinne pôsobia proti COVID-19.
 • Zvýšená frekvencia čistenia verejných priestorov a vysoko kontaktných bodov (kľučky, držadlá, tlačidlá ... ).
 • Na celej palube budú k dispozícii početné zariadenia na dezinfekciu rúk a umývanie rúk.
 • Sociálne dištancovanie sa bude uplatňovať vo všetkých verejných priestoroch

Vzduchová ventílácia

 • Na zlepšenie prívodu čerstvého vzduchu, na kúrenie a klimatizáciu sa používajú zlepšené stratégie riadenia a vetrania vzduchu, silnejšie filtre a ďalšie technológie.
 • Najmä do kľúčových priestorov lode (zdravotné stredisko, priestory na izoláciu) sa zavádzajú vzduchové filtre nemocničnej úrovne

Čistota a dezinfekcia kajút hostí

 • Kajutový steward bude udržiavať čistotu ubytovacích priestorov podľa vylepšených štandardov, s použitím sanitačných prostriedkov, ktoré preukázateľne účinne pôsobia proti COVID-19.
 • Hostia sú žiadaní, aby počas upratovania neboli vo svojej kajute súčasne so zamestnancom.

Podávanie jedál a nápojov

 • Bufety a grily na palube budú plne obsluhované zamestnancami.
 • Večerať v reštaurácii bude možné iba so spolucestujúcimi alebo s prepojenou cestujúcou skupinou, do maximálneho počtu povoleného protokolom v čase plavby.
 • Reštaurácie a bary budú priestorovo prispôsobené požiadavkám sociálnych odstupov.

Zábavné programy

 • Na palube budú i naďalej prebiehať obľúbené aktivity- všetky programy budú prispôsobené dodržiavaniu aktuálnych pokynov.
 • Na zábavné programy a aktivity môže byť vyžadovaná rezervácia vopred.
 • Zariadenia na lodi - obchody, kúpele, salón, telocvičňa, bazény, kasína, aktivity a detské kluby budú v prevádzke, ale i na ne sa budú vzťahovať najnovšie schválené pokyny na minimalizáciu kontaktu, zníženie počtu hostí v každom priestore a udržiavanie najvyšších úrovní čistoty.
 • Bazény, vírivky a aquapark sú k dispozícii so zníženou maximálnou obsadenosťou.
 • Ležadlá budú rozmiestnené po menších skupinkách
 • Všetok vonkajší nábytok je po každom použití dezinfikovaný a každú noc prechádza dôkladnou sanitáciou.
 • Niektoré činnosti alebo oblasti lode, ktoré by sťažovali spoločenské dištancovanie, dočasne nemusia byť v prevádzke. 

Exkurzie - výlety na pobreží

 • V počiatočnej fáze návratu k plavbám budú trasy kratšie a čo najjednoduchšie, aby bola možná ideálna kontrola bezpečnosti na pevnine.
 • Aby mohla loď vplávať do prístavu, musí byť jej vstup schválený miestnymi autoritami.
 • Naloďovanie a naloďovanie v prístavoch bude odstupňované.
 • V počiatočnej fáze bude hosťom vylodenie v destináciách povolené iba s účasťou na lodnou spoločnosťou organizovaných a overených exkurziách za účelom obmedzenia možnej expozície.
 • Väčšina spoločností pripravila novú škálu organizovaných a preverených, cenovo dostupných pobrežných exkurzií, ktoré vyhovejú každému rozpočtu a každému cestujúcemu.
 • Prevádzkovatelia prístavných transferov a pobrežných výletov budú podliehať aktuálnym protokolom spoločnosti.  Zároveň budú dodržiavať všetky miestne pokyny týkajúce sa sociálneho dištancovania a zakrytia tváre.
 • Výlety v interiéroch sú možné za podmienok dodržiavania fyzických odstupov a s používaním rúšok.
 • Tendre, vozidlá na prepravu a člny budú pracovať so zníženou kapacitou a medzi každým použitím budú sanitované.
 • V dôsledku vyvíjajúcich sa predpisov a podmienok v cieľovej destinácii môže dôjsť k zmenám výberu ponúkaných exkurzií.

Zdravotná starostlivosť na palube:

 • Hostia denne prechádzajú bezkontaktnou kontrolou telesnej teploty.
 • Hostia sú žiadaní, aby implementovali zásady osobnej hygieny a sociálnych odstupov, keď budú na palube.
 • ​Zdravotnícky personál na palubách bude posilnený.
 • Zdravotnícke strediská na lodiach budú zásobené bežnými liekmi na predpis, ako aj liekmi na liečbu pri ochorení COVID-19 a najnovším vybavením na PCR testovanie vírusov (podľa nariadení FDA a CDC).  Konzultácie a liečba respiračných ochorení sú hosťom v prípade potreby poskytované bezplatne.
 • Lode budú vybavené možnosťou testovať posádku a hostí na COVID-19 pomocou testov PCR.
 • Na každej lodi sú vyhradené priestory pre izoláciu - primeraný počet kajút s priľahlými chodbami.
 • Hosť alebo člen posádky, u ktorého sa prejavia príznaky, bude izolovaný vo svojej kajute. To isté platí pre všetkých, kto s ním prišli do blízkeho kontaktu.
 • Izolovaným hosťom a členom posádky bude poskytovaná starostlivosť odbornými zdravotníkmi, až pokiaľ sa nebudú môcť vylodiť a podstúpiť akúkoľvek ďalšiu potrebnú liečbu.

Posádka / zamestnanci na lodi:

 • Podrobujú sa rozsiahlej lekárskej kontrole vrátane testovania COVID-19 pred nalodením.
 • Niektoré spoločnosti vyžadujú od všetkých zamestnancov pred ich nalodením aj zaočkovanie proti COVID- 19.
 • Členovia posádky sa denne podrobuje monitorovaniu zdravia a meraniu telesnej teploty.
 • Členovia posádky absolvujú komplexné zaškolenie o novom sprísnenom protokole a používaní ochranných prostriedkov.
 • Členovia posádky dodržiavajú správne postupy umývania rúk a používajú ochranné prostriedky, ako sú ochranné rúška a rukavice.

Vylodenie:

 • Niektoré spoločnosti môžu ponúkať možnosť fakultatívneho PCR testovania pred nalodením, ak je to požiadavkou na návrat do domovskej krajiny cestujúceho. 
 • Všetci hostia a členovia posádky budú musieť pred záverečným vylodením vyplniť formulár na vyhľadanie osôb, v poplatnosti s nariadeniami autorít. 
 • Bude taktiež oznámený postup dodatočného oznamovania po plavbe, prostredníctvom ktorého môžu hostia a posádka informovať lodnú spoločnosť, ak sa nebudú cítiť dobre do určeného obdobia od opustenia lode. Následne budú kontaktovaní hostia a / alebo členovia posádky, ktorí mohli prísť do blízkeho kontaktu s touto osobou, aby mohli podniknúť všetky potrebné preventívne kroky.
Tieto všeobecné opatrenia nemusia platiť rovnako pre každú lodnú spoločnosť
 
Späť na začiatokVšetky protokoly, nariadenia a odporúčania môžu podliehať zmenám, na základe situácie, ktorá je aktuálna v čase plavby.
 

 


Užitočné linky


Informácie o protokoloch COVID-19 podľa lodných spoločností